Om fakta og prinsipper

Jeg har en artikkel på Minervas nettsider om å skille mellom fakta og prinsipper i politiske debatter:

Politiske debatter går gjennom tre faser. De starter med utskjelling og latterliggjøring. Her slutter de som regel også, men hvis debattantene er ivrige nok beveger debatten seg til fase 2, hvor man diskuterer fakta: Jeg mener at verden ser slik ut, du mener derimot den ser slik ut.

Debatten stopper fort opp her også, eller den beveger seg tilbake til utskjellingsfasen, men hvis debattantene er ekstra ivrige og saklige borer man seg dypere ned i emnet, og ender opp i den tredje og mest verdifulle fasen, hvor man diskuterer prinsipper.

Les resten hos Minerva.

One Response to Om fakta og prinsipper

  1. Konrad says:

    Jepp, dette går tilbake til det grunnleggende poeng: det sanne vs det riktige (vs det vakre).

    Som du påpeker handler politiske debatter ofte om fakta, og det er jo litt tøvete fordi fakta ikke kan etableres gjennom “ren” debatt, men det er gjerne politisk opportunt å fremstille verden på en bestemt måte. Dette så vi f.eks. i flere saker der departementene forsøker å påvirke forskernes konklusjoner (forvrengning av fakta). Politikerne burde kanskje vært mer opptatt av prinsipper, da kunne vi kanskje fått stoppet DLD. 🙂

    I retten har vi den samme problemstillingen: Straffesaker handler nesten utelukkende om å etablere fakta (hva skjedde), jussen er enkel og underordnet. Mens f.eks. skattesaker stort sett handler om juss (hvilke prinsipper/regler gjelder, hvordan skal de brukes).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s