I det mere provinsielle Norge var det derimod lettere at udtale sig frit

Liberalisme på norsk - Ideer om frihet 1980-2000

Liberalisme på norsk – Ideer om frihet, 1980-2000 samler artikler fra det liberalistiske tidskriftet Ideer om frihet, et tidsskrift jeg aldri har hørt om, og dermed er vel mye sagt om tilstanden til norsk liberalisme.

De beste artiklene i samlingen forsøker å grave frem sporene etter en ørliten liberalistisk tradisjon i norsk politikk.  På midten av 1800-tallet var denne tradisjonen representert ved stortingsmannen Søren Jaabæk, en slags norsk Ron Paul som var kjent som “Neibæk” fordi han stemte nei til enhver økning av offentlige utgifter.  Kulturelitens skrekkbilde fra fjorårets valgkamp var faktisk en realitet: Jaabæk stemte nei til kunstnerlønn for Bjørnson og Ibsen.

Og allerede før 1800 var det en forsiktig interesse for markedsliberale ideer blant dansk-norske embetsmenn, som i 1779 sørget for den første offisielle oversettelsen av Adam Smith’s Wealth of Nations. Den ble riktignok ikke lest.

Det er også mer filosofiske artikler her, blant annet av SF-forfatteren Øyvind Myhre.  Det er noe virkelighetsfjernt over liberalistisk filosofi, men samtidig er det interessant på sin måte.  Liberalister er blant de få som fremdeles tenker prinsippielt om grunnleggende politiske ideer, så som i hvilken grad man rasjonelt kan begrunne statens legitimitet.  Det har lite direkte relevans for virkelighetens politiske liv, men det bidrar til å belyse aspekter vi lett går glipp av oppi all pragmatismen.

Liberalismens mer frustrerende sider er også representert, med en lengre debatt rundt en av Ayn Rands grunnteser.

Mange av artiklene kan leses her.

One Response to I det mere provinsielle Norge var det derimod lettere at udtale sig frit

  1. Sprudlum says:

    Noen gamle helter lever videre.

    I fjor utga Lars Fr.H.Svendsen en antologi om (for det meste) de klassiske liberalister John Locke, John Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt og flere. Han tar med noen moderne liberalister, men nevner hverken Rand eller Rothbard.

    I desembernr. av ‘Philosophy Now’ er hovedartikkelen om Mills ‘dangerous idea’ og hans ‘On Liberty’.

    http://www.philosophynow.org/contents?issue=76

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s