Fra Gyldendals Konversasjonsleksikon 1935 – P

Pacemaker, eng., person som ved trening e. konkurranse holder sig foran en løper, syklist o.s.v. for å lette hans arbeide e. opmuntre ham.

Paraply (fr. parapluie, mot regn), regnskjerm.

Parykk (fr. perruque), en tettsittende lue utvendig forsynt med hår (tagl, ull, e.l.)

Pedagogikk, den videnskaplige behandling av opdragelseskunsten.

Pedofili, se Perversjon

Perversjon [..] Den viktigste p. er homoseksualiteten.

Piken fra Norge, navn på Margrete, skotsk dronning

Plattenslager; i da. har ordet fått bet. “bedrager”, likesom uttrykket “slå en plade” i da. betyr “narre, bedra”.

Pollusjoner, ufrivillige sæduttømmelser, i alm. under søvnen. [..] Ved seksuell overirritabilitet kan p. bli meget hyppige og være ledsaget av nevrasteniske forstyrrelser; den eneste rasjonelle behandlingsmåte er da et regelmessig og hygienisk liv, særlig i seksuell henseende.

Positi´v. 1) Mindre orgel som bare er forsynt med labialstemmer, – 2. Lirekasse.

Pote´ter, urt fra Andesfjellene i Chile, Peru og Ecuador.

Promiskuitet, kjønnslig samliv i fleng.

Prylestraff, legemlig revselse, kan nu bare anv. i opdragelsesøiemed overfor barn av deres foreldre e. andre som står i foreldres sted, samt av skolen (dog ikke på piker over 10 år), hvis de av skolestyret fastsatte regler for skolens orden og tukt gir adgang dertil.

Pumpernikkel, en slags grovt, kliholdig rugbrød som opr. brev brukt i Westfalen, Preussen.

Pyøng-yang, by i det n.v. Korea, ved jernbanen Søul-Mukden.

Med inspirasjon fra Kjetil Johansen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s